keyboard_arrow_right keyboard_arrow_left envelope phone location menu

Povijest poduzeća

Pavliša objekti su projektantska kuća za katodnu zaštitu i elektrotehničke instalacije na domaćem tržištu i svoje poslovanje usmjeravaju na područje regije. Uz pripremu dokumentacije za klijenta izrađujemo tehničku dokumentaciju, projekte katodne zaštite, električnih instalacija i ex instalacija u elektroenergetskoj infrastrukturi.

Na zahtjev klijenta, izrađujemo projektne zadatke, idejna rješenja te glavne i izvedbene projekte s pripadajućim troškovnicima i uputama. Pružamo usluge savjetovanja i tehničke podrške pri izradi natječajne dokumentacije te vršimo stručni i projektantski nadzor.

Pružamo usluge stručnog savjetovanja i tehničku podršku klijentima na području katodne zaštite, elektrotehnike i ex instalacija u vidu ekonomičnog i sigurnog upravljanja energetskim postrojenjima i instalacijama u sklopu tih objekata.

Naši projekti uz obavezno poštivanje zahtjeva zakonske regulative udovoljavaju uvjetima niza normi iz područja katodne zaštite, elektroinstalacija i ex instalacija. Poštivajući norme i regulativu i uključivanjem zahtjeva i potreba kupaca dugoročno smo očuvali njihovo povjerenje. Konstantno ćemo usmjeravati napore za ostvarivanje bolje organizacijske klime i poticajne radne okoline za zaposlenike i sa tim osiguravati dugoročni razvoj poduzeća. Ostati ćemo društveno odgovorno poduzeće i našima radom čuvati i štititi okoliš.

Povijest poduzeća

Pavliša objekti je poduzeće koje je osnovano 2007. godine na dugoj tradiciji poduzeća PA-EL d.o.o. koja se više od desetljeća bavi katodnom zaštitom. Pavliša objekti slijede svoje matično poduzeće   izrađujući sve projekte katodne zaštite na čeličnim konstrukcijama. Inicijator i vodeći projektant sa dugogodišnjim iskustvom Stjepan Pavliša posljednjih godina intenzivno radi na postizanju izvrsnosti ovog poduzeća. Od svojih začetaka Pavliša objekti izradili su više od 400 različitih projekata.

Vizija i misija poduzeća

Pavliša objekti će ostati vodeća projektantska kuća za katodnu zaštitu na domaćem tržištu i svoje poslove usmjeravati prema regiji da i tamo stekne vodeću poziciju u poslovima katodne zaštite. Svojim ćemo radom biti prepoznatljivi i stalno prisutni na tržištima. Razvijati ćemo nova rješenja i postati cjelovit ponuđač katodne zaštite za različite objekte.

Naši će proizvodi zadovoljavati potrebe kupaca i čuvati njihovo povjerenje. Konstantno ćemo raditi i usmjeravati napore za ostvarivanje bolje organizacijske klime i poticajne radne okoline za zaposlenike i sa tim osiguravati dugoročni razvoj poduzeća. Ostati ćemo društveno odgovorno poduzeće i našima radom čuvati i štititi okoliš.

Vodeći projektant

Stjepan Pavliša

OBRAZOVANJE

 • 1995 - Viša tehnička škola
 • 1976 - Srednja škola Ruđer Bošković
 • 1972 - Osnovna škola Dubrovčan

RADNO ISKUSTVO

 • 2007 - 2009 Vodeći projektant u poduzeću Pavliša objekti d.o.o.
 • 1993 - 2007 Direktor i projektant u PA-EL-u, ovlašteni inženjer elektrotehnike
 • 1990 - 1993 Vodeći samostalni tehničar na poslovima katodne zaštite u INA-EKZ-u u Zagrebu
 • 1983 - 1990 Vodeći samostalni tehničar na poslovima katodne zaštite u INA-PROJEKT-u u Zagrebu
 • 1979 - 1983 Vodeći samostalni tehničar na poslovima katodne zaštite u INDUSTROPROJEKT-u u Zagrebu
 • 1975 - 1979 Suradnik u nastavi u SŠC Ruđer Bošković u Zagrebu

ČLANSTVA

 • Aktivni član Hrvatske komore ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu od 1999.,
 • Aktivni član Elektrotehničkog društva Zagreb,
 • Aktivni član Hrvatskog društva za zaštitu materijala,
 • Aktivni član Hrvatskog mjeriteljskog društva,
 • Aktivni član Hrvatskog društva održavatelja
 • Aktivni član Hrvatske stručne udruge za plin.

TEHNIČKA ZNANJA I VJEŠTINE

Projektiranje električnih instalacija jake i slabe struje niskog napona, projektiranje sustava katodne zaštite, projektiranje električnih instalacija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom., upravljanje poslovnim procesima, organizacijske vještine.

OSTALA ZNANJA I VJEŠTINE

Znanje ruskog jezika, korištenje MS Office paketa i ostalih programa koji služe za pomoć pri projektiranju.

OSTALO

Hobi: Književnost, Vrtlarstvo

Politika kvalitete

Politika kvalitete tvrtke Pavliša objekata d.o.o. očituje se kroz:

1. Zadovoljstvo kupaca:

 • povećanjem kvalitete proizvoda
 • kvalitetnom komunikacijom
 • većom fleksibilnošću
 • većom prilagodljivošću
 • inovativnošću

2. Konkurentnost:

 • praćenjem trendova
 • stručnim jačanjem ljudskih resursa
 • povećanjem kvalitete i kvantitete opreme
 • povećanjem učinkovitosti
 • povećanjem asortimana usluga

3. Zadovoljstvo svih zaposlenih:

 • dodatnom edukacijom i školovanjem
 • poboljšanjem uvjeta rada (prostor, sredstva za rad…)
 • nagradom za kvalitetu rada
 • mogućnošću usavršavanja u struci

Zaštita okoliša

Briga o okolišu jedan je od najvažnijih zadataka poslovanja poduzeća. Tvrtka Pavliša objekti d.o.o. ima razvijenu djelatnost projektiranja elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje sa posebnim programom katodne zaštite koja u svojoj osnovi doprinosi zaštiti okoliša.

Tijekom izvođenja djelatnosti ne dolazi do nastajanja velikih količina otpada niti štetnih plinova ili kemikalija koje bi mogle neželjeno utjecati na okoliš.

U politici zaštite okoliša mi u Pavliša objektima pridržavamo se sljedećih načela:

 • provoditi stalne analize utjecaja na okoliš
 • usklađivati usluge sa zakonima i propisima s područja zaštite okoliša
 • preventivno djelovati radi sprječavanja onečišćenja
 • stalno educirati zaposlene o zaštiti okoliša

Osnovne smjernice ponašanja naših radnika koje je uprava tvrtke postavila nalaze se u dva dokumenta koje stalno propagiramo:

 • Kodeks ekološke etike za inženjere
 • Smjernice Europskog udruženja kemijske industrije (CEFIC) za zaštitu okoliša